Privacybeleid Coster Warmtetechniek b.v.

Coster Warmtetechniek B.V. (hierna te noemen ‘wij’ of ‘ons’) respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Coster Warmtetechniek  B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening.

Verwerken en bewaren persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • (ex-)klanten of;
  • mensen die interesse tonen in onze diensten.

Wij bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zolang als je klant bent en voor een periode van maximaal drie jaar na einde klantrelatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening:

a. het aangaan en tot stand te kunnen brengen van een klantenrelatie
Als u klant bij ons wilt worden,  hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig.

b. om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening  verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen u geen diensten leveren zonder uw gegevens hiervoor te gebruiken. 

Zo gebruiken wij uw naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met u te onderhouden. Maar we hebben uw gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.

Wij verkopen uw gegevens niet

Wji zullen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

U kunt uw vraag of verzoek indienen via info@costerwarmtechniek.nl. Wij behandelen uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk.

Uw gegevens zijn (be)veilig(d) bij ons

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en gebruiken persoonsgegevens alleen als het noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van apparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw apparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Coster Warmtetechniek B.V., dan kunt u contact met ons opnemen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verzonden e-mail

Door ons. verzonden e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Wij staan door de elektronische verzending van deze berichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

achtergrond-quote-v3 (1)

Vraag offerte aan

Wilt u uw cv ketel vervangen of andere werkzaamheden laten uitvoeren? Vraag een offerte aan!

Erkenningen_Kenteq_V4
Erkenningen_Sterkin-erkend
Erkenningen_Uneto-erkend
logo_kvinl
logo_sei_V2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten